Terug naar top

Persbericht FEBEV - Goedkeuring Vlaams decreet inzake het verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 28 juni 2017 - Als sectorfederatie van de slachthuizen heeft FEBEV sinds 29 maart 2017, de datum waarop het politieke akkoord over het verbod op onverdoofd slachten werd voorgesteld, actief en concreet bijgedragen aan de uitwerking van het decreet inzake deze materie dat door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd.

Hierin wordt wettelijk vastgelegd dat het onverdoofd slachten in Vlaanderen verboden is vanaf 1 januari 2019. Concreet zullen vanaf dan de technieken elektronarcose (omkeerbare elektrische verdoving), voor schapen en kleine herkauwers, en post cut stunning (verdoven onmiddellijk na het kelen), voor runderen, gehanteerd moeten worden.

Deze laatst genoemde techniek zal voor runderen worden gebruikt tot zolang elektronarcose voor runderen niet sluitend functioneert. Om maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van deze techniek, werkt FEBEV volop samen met de bevoegde overheidsdiensten en slachthuizen.

FEBEV is vanzelfsprekend tevreden over de inhoud en implicaties van het decreet in kwestie. De samenwerking met de betrokken partijen bij de totstandkoming ervan is constructief verlopen.

Als nationale sectorfederatie wenst FEBEV echter nogmaals aan te stippen dat het de regionale versnippering inzake deze materie, die het gevolg is van de Europese wetgeving, betreurt. Als gevolg hiervan zal het (verbieden van) onverdoofd slachten in België in de toekomst op drie verschillende manieren geregeld worden.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees en telt 130 leden, slachthuizen en uitsnijderijen uit de drie gewesten. De leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer het secretariaat van FEBEV op 02.219.54.20 of gedelegeerd bestuurder Michael Gore per e-mail: michael.gore@febev.be.

 

Spotlight

Le secteur porcin se dote de son propre label de bien-être animal

Le secteur porcin belge lancera très bientôt son propre label de bien-être animal. Il permettra aux ...

Créé le 06-10-2021

Créé le 11-08-2021

Mise à jour de Belpork - BePork & modalités de fourniture Magistral

La matière première carnée pour la production du jambon Magistral doit provenir entièrement de porc ...

Créé le 30-07-2021

La viande belge, un produit de qualité, de chez nous à l’Asie

Le secteur belge de la viande produit de la viande de la plus haute qualité et cette réputation réso...

Créé le 01-04-2021

PlattelandsTV - De vleesveesector

Le Blanc-bleu belge est notre fierté nationale, mais a-t-il encore un avenir économique ? C'est ce d...

Créé le 26-03-2021

Nos partenaires

© 2022 - Fédération Belge de la Viande asbl |  Disclaimer  |  Privacy policy  |  Cookie policy

Ce site utilise des cookies.

En continuant votre navigation, vous acceptez notre Politique de cookies. Nous respectons votre vie privée. Vous trouverez de plus amples informations sur notre Politique de confidentialité et notre Politique de cookies.