Terug naar top

UITNODIGING OPFRISCURUS AWO 2021

Opfriscursus AWO 2021

Update met betrekking tot tussenkomst Alimeto (€50 per sessie met een max. van €150) + brief goedkeuring opleiding Dienst Dierenwelzijn in bijlage

 

In 2021 organiseert FEBEV VZW opnieuw een opfriscursus Animal Welfare Officer.

Omwille van de huidige coronamaatregelen zal dit een online editie worden.

 

Voor deze editie hebben we gekozen om de opleidingen die aan de DMO’s dierenwelzijn werden gegeven, als basis voor deze opleiding te gebruiken. De oorspronkelijk opleiding voor de DMO’s was een 4 daagse opleiding. Hieruit hebben wij in samenwerking met Docenten van de UGent een selectie gemaakt voor de opfriscursus AWO.

 

Zoals in het begin aangegeven zijn we niet in de mogelijkheid deze opleiding fysiek door te laten gaan. Hierdoor zal de 6 uur durende opleiding opgedeeld worden in 3 verschillende online opleidingen van elk 2uur. Er moet dus ook verplicht aan de 3 sessie worden deelgenomen om een bewijs van 6 uur bijscholing te ontvangen.

 

De opleidingen zullen doorgaan op:

 

  • 25 februari 2021: Door Prof. Decloedt Annelies
  • 4 maart 2021: Door Prof. Houf Kurt
  • 11 maart 2021: Door Dr. De Smet Beatrice

 

 

Sessie 1: 25 februari 2021 van 13u30 -15u40: (10min. pauze inbegrepen)

Omgaan met weerstand

Beschrijving: De vraag tot gedragsverandering stuit vaak op weerstand. In deze interactieve presentatie gaan we in op hoe weerstand ontstaat en wat het nut is van de verschillende conflictstijlen. Tot slot worden enkele concrete handvaten aangereikt voor het omgaan met weerstand door het toepassen van tools en gesprekstechnieken.

 

Docent: Prof. Decloedt Annelies, dierenarts, hoofddocent klinische en communicatieve vaardigheden, faculteit Diergeneeskunde, UGent.

 

 

Sessie 2: 4 maart 2021 van 13u30-15u40 (10min. pauze inbegrepen)

Drijfveren achter Europese verordening 1099/2009

Beschrijving: De wetgeving omtrent het dierenwelzijn tijdens het slachten wordt vaak als complex en soms tegenstrijdig gepercipieerd. Evenwel is deze Europese verordening sterk gestoeld op wetenschappelijke evidentie. In de voordracht zal worden ingegaan hoe deze Europese verordening is tot stand gekomen, en hoe de wetenschappelijke inzichten daarin werden vertaald.

 

Docent: Prof. Houf Kurt, UGent

Hoogleraar aan de UGent, faculteit diergeneeskunde, met expertise in de veterinaire volksgezondheid en dierenwelzijn in de transformatie fase.
 

 

Sessie 3: 11 maart 2021 van 13u30-15u40

1) Hoe het vervoermiddel een effect heeft op dierenwelzijn. (13u30 -14u30)

Na een korte herhaling van de administratieve vereisten, wordt de constructie van het vervoermiddel als oorzaak van problemen van dierenwelzijn besproken. Hitte of koudestress, verwondingen, doodliggers, vleeskwaliteit kunnen door alle aspecten van het transport veroorzaakt worden. Zowel voor hoefdieren als pluimvee/konijnen worden aandachtspunten en oplossingen voorgesteld.

 

2) Dierenwelzijn bij het uitladen. (14u40 – 15u40)

Zowel de constructie van de laadkade en drijfgang als het dagelijkse beheer van die zone hebben een grote invloed op de werkefficiëntie bij het uitladen van hoefdieren. Enkele aspecten van het prioritiseren van het uitladen van pluimvee/konijnen worden ook besproken.

 

Docent: Dr. De Smet Beatrice, zelfstandige dierenarts

Praktijkassistent vakgroep Voeding, Ethologie en Genetica, BMO voor het FAVV, DMO voor de dienst dierenwelzijn.

 

 

De Opfriscursus Animal Welfare Officer werd goedgekeurd door de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid in het kader van artikel 7 §5 van het BVR van 19 februari 2016, voor een totale duur van 6 uur

Het wijzigingsbesluit van 18 maart 2019 van het BVR van 19 februari 2016 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden bepaalt dat AWO’s verplicht zijn om bijscholing te volgen.  Bijkomend werd de geldigheid van de AWO-kwalificatie beperkt tot 5 jaar mits het volgen van bijscholing. 

In de praktijk is de verlenging enkel mogelijk indien de AWO elke 5 jaar minstens 6uur bijscholing volgt.  In samenspraak met de Vlaamse dienst Dierenwelzijn zal FEBEV de organisatie van deze cursussen op zich nemen.

 

Kijk zeker goed na tot wanneer je certificaat geldig is en hoeveel uur bijscholing je nog nodig hebt om aan bovenstaande eis te voldoen. 

 

DOELGROEP

AWO die getuigschrift behaalde voor 2015 (geldigheid tot 28/03/2021).

AWO die hun aantal opleidingsuur nog moeten behalen voor het verlengen van hun certificaat na 5 jaar, maar anderen zijn ook zeker welkom.

 

LOCATIE

Online, de link zal u worden doorgestuurd enkele dagen voor de start van de opleiding en na het betalen van het inschrijvingsgeld.

 

KOSTPRIJS

De kostprijs van de opleiding voor leden van Febev is:

€200 (excl. BTW) per deelnemende persoon voor de 3 sessies en

€100 (excl. BTW) per deelnemende persoon per sessie indien en niet elke sessie wenst te volgen.

De kostprijs voor deelnemers die geen lid zijn van Febev is:

€300 (excl. BTW) per deelnemende persoon voor de 3 sessies en.

€150 (excl. BTW) per deelnemende persoon per sessie indien en niet elke sessie wenst te volgen.

 

Deze opleiding geniet een tussenkomst van Alimento.

“Alimento zal hiervoor tussenkomen voor 50 € per sessie (of maximaal 150 € voor drie sessies) en dit voor maximaal 3 pers. per bedrijf.

Het bedrijf hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.”

 

Na inschrijving ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze bij ontvangst te betalen. De inschrijving wordt pas geregistreerd na ontvangst van de betaling. Bij niet-betaling wordt je deelname automatisch geschrapt.  U kan zich altijd door een collega laten vervangen.

LET OP: bij vervanging door collega, worden de opleidingsuren aan deze collega toegekend.

 

Gelieve in te schrijven vóór 18/02/2021 via info@febev.be

 

 

In de kijker

Samen sterk in 2024!

Aangemaakt op 23-12-2023

Persbericht - Europese veehouderijorganisaties richten SELMA op

In een historische stap zijn prominente Europese organisaties uit de vee- en vleesindustrie, waarond...

Aangemaakt op 25-10-2023

Lancering nieuwe versie FEBEVPLUS (versie 3.1)

1 september 2023 is de nieuwe versie van het FEBEVPLUS lastenboek gelanceerd. We gaan hier van ve...

Aangemaakt op 01-09-2023

Belgische varkensketen lanceert nationaal dierenwelzijnslabel

Binnenkort kan je in de Belgische supermarkten een stuk varkensvlees kopen dat aan verregaande diere...

Aangemaakt op 06-10-2021

PARTNER IN DE KIJKER @ FEBEV

KTBA kent 25 jaar geleden haar oorsprong in Nederland en is nu 10 jaar actief op de Belgische markt....

Aangemaakt op 11-08-2021

Onze partners

© 2024 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer  |  Privacy policy  |  Cookie policy

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.