Terug naar top

Herinnering - Opfriscursus Animal Welfare Officer

OPGELET! LAATSTE KANS! DE INSCHRIJVINGEN WORDEN OP 26/11/2019 AFGESLOTEN

 

De Opfriscursus Animal Welfare Officer werd goedgekeurd door de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid in het kader van artikel 7 §5 van het BVR van 19 februari 2016, voor een totale duur van 6 uur (zie brief in bijlage).

 

PROGRAMMA

08:30 - 09:00 Ontvangst met koffie

09:00 – 12:00 Resultaten doorlichting Vlaamse slachthuizen in het kader van het convenant dierenwelzijn

Jos Van Thielen en Bert Driessen – Onderzoeksgroep Dier & Welzijn (KUL – Thomas More Hogeschool)

Jos en Bert brengen ons de algemene resultaten van de audits die ze in het kader van het convenant hebben uitgevoerd.  De focus komt te liggen op de verbetermogelijkheden voor de bedrijven, inzicht geven in tekortkomingen die toch transversaal naar boven kwamen, met focus op beeldmateriaal ter illustratie van de bevindingen.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Dierenwelzijn binnen de rood vleesslachthuizen.  Visie vanuit de toezichthouder.

Kitty De Vries - Mevr. De Vries is een Nederlandse veearts die tot 2016 toezichthouder was in Nederlandse slachthuizen en de laatste 10 jaar senior-inspecteur dierenwelzijn voor het NVWA. Op dit moment is zij actief als adviseur voor NGO’s, overheid en andere organisaties.

De specialisatie van Kitty is gelegen in dierenwelzijn voor en tijdens het slachtproces.  Zij is vorig jaar ook door de dienst dierenwelzijn gevraagd voor de opleiding van de BMO’s die AM-keuring uitvoeren in de Belgische slachthuizen.


DOELGROEP

AWO die getuigschrift behaalde voor 2015 (geldigheid tot 28/03/2021).

Anderen zijn ook welkom, opleiding zal evenwel worden beperkt tot 20 personen.

KOSTPRIJS

Kostprijs van de opleiding voor leden van Febev is €300 (excl. BTW) per deelnemende persoon.

De prijs voor deelnemers die geen lid zijn van Febev is €400 (excl. BTW) per deelnemende persoon.

Deze opleiding geniet een tussenkomst van Alimento.

Na inschrijving ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze bij ontvangst te betalen. De inschrijving wordt pas geregistreerd na ontvangst van de betaling. Bij niet-betaling wordt je deelname automatisch geschrapt.  U kan zich altijd door een collega laten vervangen.

Gelieve in te schrijven voor 26/11/2019 via info@febev.be

 

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer