Terug naar top

Persbericht FEBEV: Febev zet samen met Alimento zijn schouders onder de Vleesacademie

Brussel, 25 maart 2019 – FEBEV heeft in samenwerking met Alimento de vleesacademie opgezet, waar ze samen een specifiek aanbod hebben uitgewerkt voor de bedrijven uit de vleessector.

Op de algemene vergadering van FEBEV werd het charter voorgesteld aan zijn leden waarin kernwaarden als integriteit, waarden en samenwerking centraal staan.  De realisatie van een FEBEV Academy werd er eveneens in opgenomen en door de leden mee ondersteund.

FEBEV heeft intussen een bijkomende stap gezet in de operationalisering van dit charter door samen te werken met Alimento, het opleidingsfonds voor de voedingsindustrie.  Het resultaat bestaat op vandaag uit meer dan 15 opleidingen die specifiek op maat gemaakt zijn voor de vleessector en een aantal meer algemene die nuttig zijn voor de sector.  Intussen wordt werk gemaakt van een verdere uitbreiding van het opleidingsplatform.

Het volledige aanbod vind je op www.alimento.be/vleesacademie.

Deze insteek vloeit voort uit de behoefte om kwaliteitsvolle opleidingen voor te kunnen stellen aan zowel kwaliteitsmanagers en functionarissen voor dierenwelzijn.  In functie van de behoefte kan het werkterrein ook naar andere facetten van de bedrijfsvoering worden uitgebreid.

Voor Michael Gore, afgevaardigd bestuurder van FEBEV, is dit opleidingsforum een essentiel instrument voor de verhoging van het kwaliteitsbewustzijn en biedt het een antwoord voor het structureel gebrek aan specifieke opleidingen voor onze sector.  

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: 02/219.54.20 of michael.gore@febev.be.

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer