Terug naar top

Persbericht FEBEV - VOOR FEBEV GELDT EEN NULTOLERANTIE OP VLAK VAN INTENTIONELE FRAUDE

Brussel, 8 maart 2018 
FEBEV, alsook zijn leden plaatsen transparantie centraal waarbij het nauw naleven van de Belgische regelgeving inzake voedselveiligheid een
basisvereiste is. Als sectorfederatie maken wij er dan ook een punt van dat tegen intentionele fraude hard moet opgetreden worden en een nultolerantie geldt.  
De sector distantieert zich dan ook volledig van de feiten die zijn vastgesteld.

FEBEV verleent dan ook zijn volledige medewerking met de betrokken overheidsinstanties en toezichthouders om het lopend onderzoek te faciliteren en te ondersteunen waar mogelijk.  De gedane vaststellingen tonen alvast aan dat de werkzaamheden door de bevoegde diensten resultaat hebben opgeleverd. 

FEBEV volgt vanzelfsprekend de situatie op de voet, samen met de actoren van de keten en de betrokken kabinetten.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op http://www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: 02.219.54.20 of michael.gore@febev.be.

 

 

 

 

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer