Terug naar top

Europees Hof buigt zich over onverdoofd slachten

Volgens de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg schendt het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren de vrijheid van godsdienstbeleving niet en blijft de Europese slachtverordening van 2009 onverminderd behouden. Het advies van de advocaat-generaal is nog geen definitieve uitspraak van het Hof, maar wordt in de meerderheid van de gevallen wel gevolgd. “De praktijk is en blijft met andere woorden verboden”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch tevreden. 

In een advies stelt de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie dat het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren de vrijheid van godsdienstbeleving niet schendt. Dat meldt dierenrechtenorganisatie GAIA. Het Hof van Justitie, dat nu zelf tot een oordeel moet komen, volgt vaak het advies van de advocaat-generaal. Wanneer het arrest er komt, is nog niet bekend. “Onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren was, is en blijft verboden!”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch tevreden.

Onder meer de Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, ondersteund door het Turkse ministerie van religieuze zaken startten naar aanleiding van het offerfeest van 2015 een procedure voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel tegen het Vlaams Gewest. De Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel stelde in juli 2016 aan het Europees Hof de prejudiciële vraag of de restricties rond het onverdoofd slachten naar aanleiding van het islamitisch offerfeest en de EU-slachtverordening van 2009 een schending zijn van het recht op vrijheid van godsdienst.

Het Vlaams gewest verbiedt immers dat het onverdoofd slachten nog langer plaatsvindt op tijdelijke slachtvloeren, overeenkomstig de Europese slachtverordening uit 2009, die bepaalt dat het onverdoofd slachten buiten een regulier slachthuis verboden is. De Liga van Moskeeën is het niet eens met deze Europese verordening en beweert dat indien er geen tijdelijke slachtvloeren meer worden ingericht er onvoldoende capaciteit is om alle aangeleverde schapen op de eerste dag van het offerfeest te slachten.

“We zijn zeer tevreden met dit advies”, aldus Vandenbosch. “Het was verboden onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren, het is verboden en het blijft verboden. Wat moslimverenigingen ook opwerpen, het verbod moet nageleefd worden. De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie stelt de Europese regelgeving niet in vraag. Hij heeft ook overschot van gelijk: een andere beslissing zou aanleiding geven tot de chaos van de sinds 1988 verboden thuisslachtingen en/of het amateurisme op tijdelijke slachtvloeren, inclusief in de Antwerpse en Limburgse zogenaamde pop-up slachthuizen.” 

Bron: VILT

 

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer