Terug naar top

EU niet happig op 70.000 ton Zuid-Amerikaans rundvlees

België en een aantal andere Europese landen tonen zich ongerust over het voorstel van de Europese Commissie om in het kader van een handelsakkoord met de landen van het Mercosur-blok jaarlijks 70.000 ton rundvlees op de EU-markt toe te laten. De Franse minister van Landbouw Stéphane Travert trok als eerste aan de alarmbel. Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme vraagt een impactanalyse. Hij is ook bezorgd over de voorgestelde importquota voor suiker.

De EU en Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay praten al sinds 2010 over een handelsakkoord, weliswaar met een lange pauze tussen 2012 en 2016. Vorige week vond in Brasilia een nieuwe onderhandelingsronde plaats. Een heikel punt is de Europese import van Zuid-Amerikaans rundvlees. De Commissie stelt voor om jaarlijks 70.000 ton rundvlees uit de Mercosur-landen toe te laten op de Europese markt. Een idee waar Frans landbouwminister Stéphane Travert vorige week al tegen van leer trok.

Travert kondigde toen aan dat hij op de Landbouwraad in Luxemburg de onderhandelingsmethode van de Europese Commissie ter discussie zou stellen, evenals het feit dat rundvlees op de onderhandelingstafel ligt. Zo geschiedde maandag. “We zijn Europeanen, en we werken in een globale context, maar ik ben ook de Franse landbouwminister en ik kom naar hier om onze landbouwers te beschermen en de hele keten te verdedigen”, lichtte hij zijn standpunt eerder al toe tijdens een landbouwbeurs.

De Franse landbouwminister heeft naar eigen zeggen acht EU-lidstaten rond zich verzameld die bezwaar maken tegen het Commissie-voorstel. Tijdens de vergadering met zijn 27 Europese collega's in Luxemburg verzette ook minister van Landbouw Ducarme zich namens België tegen de goedkope import van zoveel Zuid-Amerikaans rundvlees. Ducarme vraagt een brede, gedetailleerde impactanalyse van de onderhandelingsvoorstellen. Hij bepleit ook een zo groot mogelijke transparantie en wil dat de Commissie overleg blijft plegen met de lidstaten. In eigen land zijn de landbouworganisaties behoorlijk ongerust over de handelsbespreking met Mercosur omdat de rendabiliteit van vleesveehouderij onder druk staat en meer rundvleesimport absoluut niet bevorderlijk is.

Naast 70.000 ton rundvlees toont de Commissie zich bereid om op jaarbasis ook 600.000 ton bio-ethanol uit de Mercosur-landen te importeren tegen verlaagd importtarief (tussen 11 en 98 euro per ton). Dat is een reden van zorg voor de biobrandstofindustrie in Europa, maar ook voor de suikerindustrie die dus niet alleen suikerimport te vrezen heeft. In Brazilië kunnen negen op de tien suikerfabrieken van suikerriet ook bio-ethanol maken. De gulle nationale overheidssteun voor bio-ethanol komt rechtstreeks de suikerfabrikanten ten goede. Meer exportmogelijkheden voor bio-ethanol én suiker zou andermaal de competitiviteit van de Brazilianen versterken.

Bron: Belga / VILT

 

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer