Terug naar top

Persbericht: HET CONSORTIUM AGROFRONT – BFA – FEBEV STELT ZICH BURGERLIJKE PARTIJ IN ZAAK ASF

Datum 11 oktober 2018
 

Afrikaanse varkenspest: Het consortium Agrofront – BFA – FEBEV stelt zich burgerlijke partij

Aangezien de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest voor grote en langdurige schade zorgt binnen de Belgische varkenssector, stellen de drie leden van het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) alsook de mengvoederfederatie BFA en FEBEV (de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels) zich burgerlijke partij in het dossier.

Hoewel de ziekte nog niet is uitgebroken in de varkensbedrijven en er geen enkel risico bestaat voor de volksgezondheid, heeft de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest op Belgisch grondgebied toch verregaande economische gevolgen voor de varkenskolom.

Door het verlies van exportmarkten en de moeilijkere afzet van varkensvlees op de intracommunautaire markt ontvangen de varkenshouders minder voor hun varkens ten opzichte van hun collega’s in het buitenland. De vleesverwerkende sector zit als gevolg hiervan met oplopende stocks waarvoor momenteel geen afzet mogelijk is. De diervoedersector ziet haar exportpositie fel bemoeilijkt. Verder zijn er nog de sanitaire maatregelen die van de gehele sector extra inspanningen vragen.

Daarom stellen de drie leden van het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) alsook de mengvoederfederatie BFA en FEBEV (de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels) zich burgerlijke partij.

Deze burgerlijkepartijstelling is niet louter symbolisch. Door zich samen burgerlijke partij te stellen, kunnen de organisaties inzage verzoeken in het gerechtelijk dossier rond de Afrikaanse varkenspest en worden ze in kennis gehouden over het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek.

De federaties dringen aan op een zeer grondig onderzoek naar de oorzaak van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest. Tot op heden is de exacte oorzaak van het uitbreken van de ziekte niet gekend.

Het aantal gevallen van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in België blijft inmiddels oplopen. De gevallen van besmetting blijven vooralsnog beperkt tot een cluster in de afgebakende bufferzone in de provincie Luxemburg. In deze zone werden eerder ook gedomesticeerde varkens opgeruimd. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het virus niet kan overslaan naar varkensbedrijven en biedt bijkomend vertrouwen aan de landen die Belgisch varkensvlees invoeren.

 

Meer info:

ABS: Paul Cerpentier via 0483 40 11 49

BFA: Yvan Dejaegher via 0477 31 88 75

Boerenbond: Wouter Wytynck via 0475 84 24 55

FWA: Geraldine Bosseret via 0477 44 26 74

FEBEV: Michael Gore via 0476 52 51 81

 

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer