Terug naar top

Persbericht FEBEV: Belgische vleessector keurt bindend charter ‘vlees voor de toekomst’ goed

 


Duidelijk engagement voor duurzame, integere en veilige vleesketen


Donderdag 21 juni 2018 — Febev, de nationaal erkende beroepsvereniging voor slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels in vers vlees, keurt unaniem het charter “Vlees voor de toekomst” goed. Met het charter engageert de sector zich om een aantal grote stappen te ondernemen voor een duurzame, integere en veilige vleesketen. Wie het charter niet ondertekent, is vanaf 1 september 2018 niet langer welkom bij FEBEV.

De laatste maanden kreeg de vleessector te maken met een aantal incidenten waarbij vaak de hele sector over dezelfde kam geschoren werd. Om zich beter te wapenen tegen reputationele schade, voor FEBEV maar ook de hele keten, besloot FEBEV om een charter op te stellen met structurele maatregelen.

In het charter worden duidelijke standpunten ingenomen om de beeldvorming van de sector grondig te veranderen.

  • Zo zullen de leden een nieuwe gedragscode onderschrijven met oog op de samenwerking in de keten. Zo vraagt FEBEV om als sectorfederatie te kunnen deelnemen in de regionale raden voor dierenwelzijn.
  • Er wordt een onafhankelijk meldpunt opgezet voor FEBEV leden en hun medewerkers om verdenkingen te rapporteren tegen bedrijven die de integriteit van de medewerkers, principes op vlak van voedselveiligheid of dierenwelzijn niet respecteren.
  • De leden verbinden zich tot ethisch verantwoord ondernemen op basis van de principes van good corporate governance.
  • De leden stemmen in dat hun gegevens op anonieme wijze verwerkt kunnen worden om informatie over de sector te genereren.
  • De bestaande sectorgids G-018 wordt aangevuld met bijkomende bepalingen op vlak van dierenwelzijn, karkasclassificatie en traceerbaarheid. Dit vormt de basis voor de kwaliteitssystemen van de FEBEV leden.
  • Systemen worden opgezet ter verificatie dat bedrijven voor en na de operator ook bona fide zijn.
  • De FEBEV-leden engageren zich om deel te nemen aan het project “vlees van de toekomst” dat onder meer de convenanten dierenwelzijn en FAVV verder operationaliseert, samenwerking stimuleert met betrokken overheidsdiensten voor de bestrijding van fraude in de vleessectoren en sociale wetgeving respecteert, en inzet op een doorgedreven opleidingstraject voor kwaliteitsverantwoordelijken en animal welfare officers van de leden (i.e. FEBEV Academy). Daarbij zullen de bedrijven onderling kennis en expertise uitwisselen (peer review principe).

Dit proces kwam tot stand in samenwerking  met Piet Vanthemsche, voormalig voorzitter van Boerenbond en voormalig gedelegeerd bestuurder van het Federaal voedselagentschap (FAVV). Vanthemsche werd gevraagd om FEBEV als onafhankelijke expert te adviseren.

Piet Vanthemsche: “Ik adviseer en begeleid FEBEV om de sector op een ander niveau te brengen. Van uit mijn professionele achtergrond ben ik  begaan met de sector. De slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels moeten een betrouwbare schakel blijven in de keten zodat we de hele keten kunnen versterken.”

De leden keurden het charter goed tijdens de Algemene Vergadering op 11 juni. Wie het charter niet ondertekent, is niet langer welkom bij FEBEV.

Michael Gore, Afgevaardigd bestuurder: “Ik ben verheugd met het vertrouwen van de leden in deze aanpak. Het charter vergt inspanningen van de leden. Door deze structurele invulling geven we een sterk signaal aan de buitenwereld en de beleidsmakers. We bevinden ons op een kantelmoment om de hele keten het respect te geven die het verdient.”

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: 0476.52.51.81 - 02.219.54.20 of michael.gore@febev.be.

 

 

In de kijker

Belgisch vlees, kwaliteit van in onze achtertuin tot in Azië

De Belgische vleessector maakt vlees van de beste kwaliteit en dat imago weerklinkt dan ook ver over...

Aangemaakt op 01-04-2021

PlattelandsTV - De vleesveesector

Het Belgisch Wit-Blauw is onze nationale trots, maar heeft het nog een economische toekomst? Dat bes...

Aangemaakt op 26-03-2021

UITNODIGING OPFRISCURUS AWO 2021

In bijlage kan je de uitnodiging voor de opfriscursus Animal Welfare Officer terugvinden

Aangemaakt op 20-01-2021

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Onze partners

© 2021 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer