Terug naar top

Persbericht FEBEV - VOOR FEBEV GELDT EEN NULTOLERANTIE OP VLAK VAN INTENTIONELE FRAUDE

Brussel, 8 maart 2018 
FEBEV, alsook zijn leden plaatsen transparantie centraal waarbij het nauw naleven van de Belgische regelgeving inzake voedselveiligheid een
basisvereiste is. Als sectorfederatie maken wij er dan ook een punt van dat tegen intentionele fraude hard moet opgetreden worden en een nultolerantie geldt.  
De sector distantieert zich dan ook volledig van de feiten die zijn vastgesteld.

FEBEV verleent dan ook zijn volledige medewerking met de betrokken overheidsinstanties en toezichthouders om het lopend onderzoek te faciliteren en te ondersteunen waar mogelijk.  De gedane vaststellingen tonen alvast aan dat de werkzaamheden door de bevoegde diensten resultaat hebben opgeleverd. 

FEBEV volgt vanzelfsprekend de situatie op de voet, samen met de actoren van de keten en de betrokken kabinetten.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op http://www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: 02.219.54.20 of michael.gore@febev.be.

 

 

 

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer