Terug naar top

Persbericht ketenoverleg - IPA over meer transparantie bij het slachten van runderen

11 januari 2018 - De discussie tussen de landbouworganisaties en de slachthuizen over de noodzaak van meer transparantie bij slachting en weging op de slachtvloer loopt al jaren. De voorbije maanden is het bilateraal overleg tussen het Agrofront en FEBEV geïntensifieerd. Uiteindelijk zijn de verschillende partijen tot een consensus gekomen die moet bijdragen tot meer transparantie in de keten. Dit akkoord werd op 11 januari formeel ondertekend door de voorzitters van de betreffende organisaties.

Een stap vooruit richting meer transparantie

Een correcte weging en klassificatie van de runderen is noodzakelijk voor de bepaling van een correcte verkoopwaarde van slachtrunderen. Hiervoor biedt dit akkoord vleesveehouders bijkomende garanties, wat belangrijk is gezien de aanhoudende slechte economische situatie in de vleesveesector. In het akkoord wordt met de slachthuizen afgesproken dat via hun autocontrolesysteem werk gemaakt wordt van een betere en meer gestructureerde opvolging van de karkasclassificatie en correcte weging. Ook is er het engagement om een afgeschermd registratiesysteem (blackbox) in de Waalse slachthuizen te installeren (naar analogie met Vlaanderen) en hiervoor een wettelijk kader uit te werken. De betaling van de karkassen moet gebeuren op basis van een correcte SEUROP-karkasclassificatie. Binnen een periode van 3 jaar wordt een plan van aanpak uitgewerkt om maximaal te werken met camerasystemen voor automatische karkasklassificatie. De aanbiedingsvorm bepaalt op welke manier het karkas gewogen wordt en wat er al dan niet verwijderd mag worden. In de regel wordt aanbiedingsvorm 0 gebruikt als standaard. Bij afwijkingen op aanbiedingsvorm 0 moet het karkasgewicht correct omgerekend worden in functie van de geldende omrekeningsfactoren. Voor de uitbetaling van slachtrunderen is een modelstandaardfactuur uitgewerkt. De slachthuizen engageren zich om maximaal binnen de 14 kalenderdagen de veehouders te betalen.

Versterking van het interprofessioneel overleg

Voor de uitvoering van het akkoord zet de sector in op een versterking van het interprofessioneel overleg binnen IVB. Er zal een handhavingsreglement uitgewerkt worden met een gefaseerde sanctionering om vaststellingen in de slachthuizen te beperken. Deze initiatieven komen boven op de controlefunctie van de overheid. Aanvullend wordt een meldpunt en geschillencommissie opgezet waar veehouders onregelmatigheden rond bv. weging, klassificatie… kunnen melden.

Alle partijen erkennen dat het voorliggend interprofessioneel akkoord een eerste stap vooruit is richting meer transparantie. Ook engageren ze zich om verder constructief te blijven overleggen en om samen te werken aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe initiatieven die voordeel opleveren voor de volledige sector, van producent tot consument.

In de kijker

Belgisch vlees, kwaliteit van in onze achtertuin tot in Azië

De Belgische vleessector maakt vlees van de beste kwaliteit en dat imago weerklinkt dan ook ver over...

Aangemaakt op 01-04-2021

PlattelandsTV - De vleesveesector

Het Belgisch Wit-Blauw is onze nationale trots, maar heeft het nog een economische toekomst? Dat bes...

Aangemaakt op 26-03-2021

UITNODIGING OPFRISCURUS AWO 2021

In bijlage kan je de uitnodiging voor de opfriscursus Animal Welfare Officer terugvinden

Aangemaakt op 20-01-2021

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Onze partners

© 2021 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer