Terug naar top

Persbericht FEBEV - FEBEV en Waalse overheid ondertekenen convenant dierenwelzijn

Brussel, 20 december 2017 – Vandaag heeft FEBEV samen met de Waalse minister voor dierenwelzijn Carlo Di Antonio en de Waalse ministers Collin en Jeholet een convenant dierenwelzijn ondertekend.

In dit convenant, dat enkel geldt voor slachthuizen die gevestigd zijn in Wallonië, zijn op initiatief van FEBEV wederzijdse engagementen vastgelegd om een duurzame verbetering van het dierenwelzijn na te streven.

In totaal zijn er 5 verbeteringsopportuniteiten in opgenomen:

- Het verplicht installeren van camera’s op een aantal kritieke locaties: losplaats, stallen, drijfgang, verdoving en steekplaats.

- Een opwaardering van de functie van animal welfare officer. Dit wordt een staffunctie die rechtstreeks aan het management rapporteert.

- Een doorlichting van de volledige slachthuissector door een onafhankelijk controle-instelling.

- Een verhoging van de frequentie van opleidingen op vlak van dierenwelzijn, zowel voor slachthuispersoneel als voor toezichthouders.

- Een revisie van de autocontrolegids G-018 in 2018 en meer transparantie tussen de actoren in de keten (kwekers, transporteurs, enz.), met duidelijk vastgelegde na te leven richtlijnen op vlak van dierenwelzijn.

Als nationale beroepsvereniging is FEBEV vanzelfsprekend erg tevreden om 2017 te kunnen afsluiten met de ondertekening van dit convenant, dat inhoudelijk overeenstemt met het convenant dat eerder dit jaar in Vlaanderen werd ondertekend. De ondertekening van deze convenanten is immers een nieuwe stap om dierenwelzijn uniform en duurzaam te verankeren in alle slachthuizen doorheen het land.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: 02.219.54.20 of michael.gore@febev.be.

 

In de kijker

Belgisch vlees, kwaliteit van in onze achtertuin tot in Azië

De Belgische vleessector maakt vlees van de beste kwaliteit en dat imago weerklinkt dan ook ver over...

Aangemaakt op 01-04-2021

PlattelandsTV - De vleesveesector

Het Belgisch Wit-Blauw is onze nationale trots, maar heeft het nog een economische toekomst? Dat bes...

Aangemaakt op 26-03-2021

UITNODIGING OPFRISCURUS AWO 2021

In bijlage kan je de uitnodiging voor de opfriscursus Animal Welfare Officer terugvinden

Aangemaakt op 20-01-2021

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Onze partners

© 2021 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer