Terug naar top

Persbericht FEBEV - FEBEV en het FAVV ondertekenen engagementsverklaring

Brussel, 18 december 2017 – Op vrijdag 15 december 2017 hebben FEBEV en het FAVV een convenant betreffende de hygiëne en de export in de vleessector ondertekend, met als doel de constructieve dialoog tussen beide partijen te faciliteren.

De voornaamste doelstellingen zijn als volgt te definiëren :

  • Identificatie van extra opportuniteiten om een duurzame verankering van hygiëne in de slachthuizen te verwezenlijken, wat zich moet weerspiegelen in een positieve trend van gunstige inspectieresultaten.     
  • Duiding verschaffen omtrent de rol van elke partij en pistes ter verbetering te identificeren die de prestaties van de Belgische export van vlees een duw in de rug kunnen geven. 
  • Zoeken naar oplossingen voor de residu- en antibioticaproblematiek via het opzetten van projecten binnen de organisatie, of in samenspraak met andere stakeholders. De voorgaande schakels in de keten (veevoederbedrijven, primaire sector,…) dienen echter eveneens nodige inspanningen te blijven leveren om residu’s geen kans te geven, en dit in samenwerking en samenspraak met het FAVV.
  • Opzetten van een communicatieplatform tussen beide partijen om de evaluatie van de geleverde inspanningen mogelijk te maken en als denktank te fungeren voor toekomstige uitdagingen binnen de sector.

Dit convenant legt de basis voor een structureel platform waarin zowel het voedselagentschap als de vleessector samen kunnen werken om gemeenschappelijke strategische pijlers aan te pakken.

In bijlage vindt u een foto van de ondertekening door beide partijen. Voor FEBEV: voorzitter Philippe Van Damme, voor het FAVV: gedelegeerd bestuurder Herman Diricks.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: 02.219.54.20 of michael.gore@febev.be.

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer