Terug naar top

Persbericht FEBEV - Vleessector vraagt zelf correct verloop slachtproces

Brussel, 12 september 2017 – FEBEV wil reageren op de videobeelden die gemaakt werden in het runderslachthuis Verbist te Izegem, en die verspreid werden door Animal Rights. Op deze beelden zijn een aantal inbreuken op het dierenwelzijn te zien, wat ingaat tegen onze waarden als federatie en tegen het convenant dat FEBEV samen met minister Weyts uitwerkte. Om te garanderen dat de wetgeving en correcte procedures in alle slachthuizen gerespecteerd worden, werkt FEBEV constructief samen met de bevoegde overheidsdienst, in het bijzonder voor de implementatie van het convenant dierenwelzijn. 

FEBEV keurt de inbreuken die te zien zijn op de videobeelden sterk af. FEBEV zal in de komende dagen onderzoek voeren naar de exacte aard en grootte van de inbreuken aangezien de video van 3 minuten gedistilleerd werd uit 60 uur beeldmateriaal. Als beroepsfederatie heeft FEBEV geen controlerende bevoegdheid, maar reiken we aan onze leden alle middelen aan om de correcte slachthuispraktijken te kunnen toepassen. FEBEV betreurt dan ook erg dat de positieve inspanningen van de andere slachthuizen binnen de sector nu door de inbreuken bij één partij in een slecht daglicht komen te staan.

Om het toezicht op het slachtproces te verscherpen, werkte FEBEV de voorbije maanden nauw samen met de dienst dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid, en werd samen een convenant voor de sector uitgewerkt. Dit convenant dierenwelzijn, dat volop in de implementatiefase zit, voorziet onder meer het plaatsen van camera’s, het organiseren van opleidingen en een doorlichting van alle slachthuizen.

De vleessector heeft immers alle baat bij een correct verloop van het slachtproces. FEBEV staat dan ook volledig achter bijkomende controles door de bevoegde diensten om ervoor te zorgen dat het dierenwelzijn gerespecteerd wordt. Daarenboven zal FEBEV zelf met het betrokken slachthuis nagaan welke bovenwettelijke maatregelen ondernomen kunnen worden.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer het secretariaat van FEBEV: 02.219.54.20 of info@febev.be.

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer