Terug naar top

Persbericht FEBEV - Goedkeuring Vlaams decreet inzake het verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 28 juni 2017 - Als sectorfederatie van de slachthuizen heeft FEBEV sinds 29 maart 2017, de datum waarop het politieke akkoord over het verbod op onverdoofd slachten werd voorgesteld, actief en concreet bijgedragen aan de uitwerking van het decreet inzake deze materie dat door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd.

Hierin wordt wettelijk vastgelegd dat het onverdoofd slachten in Vlaanderen verboden is vanaf 1 januari 2019. Concreet zullen vanaf dan de technieken elektronarcose (omkeerbare elektrische verdoving), voor schapen en kleine herkauwers, en post cut stunning (verdoven onmiddellijk na het kelen), voor runderen, gehanteerd moeten worden.

Deze laatst genoemde techniek zal voor runderen worden gebruikt tot zolang elektronarcose voor runderen niet sluitend functioneert. Om maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van deze techniek, werkt FEBEV volop samen met de bevoegde overheidsdiensten en slachthuizen.

FEBEV is vanzelfsprekend tevreden over de inhoud en implicaties van het decreet in kwestie. De samenwerking met de betrokken partijen bij de totstandkoming ervan is constructief verlopen.

Als nationale sectorfederatie wenst FEBEV echter nogmaals aan te stippen dat het de regionale versnippering inzake deze materie, die het gevolg is van de Europese wetgeving, betreurt. Als gevolg hiervan zal het (verbieden van) onverdoofd slachten in België in de toekomst op drie verschillende manieren geregeld worden.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees en telt 130 leden, slachthuizen en uitsnijderijen uit de drie gewesten. De leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer het secretariaat van FEBEV op 02.219.54.20 of gedelegeerd bestuurder Michael Gore per e-mail: michael.gore@febev.be.

 

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer