Terug naar top

Persbericht FEBEV - Regionale beslissingsbevoegdheid inzake onverdoofd slachten: versnippering troef

Brussel, 19 mei 2017 – Doordat de Europese wetgeving de beslissingsbevoegdheid inzake onverdoofd slachten in het kader van een religieuze rite bij de regio’s legt, zullen we vanaf 2019 in een klein land als België mogelijk drie verschillende regelingen inzake deze materie kennen.

In Vlaanderen zal er een vanaf 1 januari 2019 een totaalverbod gelden op onverdoofd slachten. Vanaf die datum zal elektronarcose gebruikt worden voor schapen en kleine herkauwers, en post cut stunning (verdoven onmiddellijk na het kelen) voor runderen. Deze laatste techniek is een overgangsmaatregel en blijft van toepassing zolang de elektronarcosetechniek voor runderen niet op punt staat.

In Wallonië wordt onverdoofd slachten verboden vanaf 1 juni 2018, maar wordt er een overgangsperiode voorzien voor rituele slachtingen, en dit tot na het offerfeest van 2019. Vanaf 1 september 2019 zal post cut stunning niet meer toegestaan zijn, en zal elektronarcose dus ook voor runderen gehanteerd moeten worden.

FEBEV vreest dat deze Waalse deadlines geen rekening houden met het op punt stellen, het commercialiseren en het operationaliseren van elektronarcose voor runderen. FEBEV vraagt dan ook de bevoegde Waalse politieke partijen om de daad bij het woord te voegen en maximaal middelen in te zetten om het onderzoek mee te ondersteunen als zij de door hen gestelde deadlines wenst te behalen. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er vooralsnog geen beslissing genomen inzake onverdoofd slachten.

FEBEV blijft pleitbezorger van een pragmatische aanpak die rekening houdt met de acceptatie van de geloofsgemeenschappen en een Europees gelijk speelveld. 

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees en telt 130 leden, slachthuizen en uitsnijderijen uit de drie gewesten. De leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer het secretariaat van FEBEV op 02.219.54.20 of gedelegeerd bestuurder Michael Gore per e-mail: michael.gore@febev.be

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer