Terug naar top

Persbericht FEBEV - FEBEV opgetogen over Vlaams verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 29 maart 2017 – FEBEV is opgetogen dat een pragmatische oplossing, waarvoor onze sectorfederatie, zowel via het ketenoverleg als via individuele contacten steeds vragende partij was, voor het onverdoofd slachten werd gevonden.

De Vlaamse regering heeft immers, op basis van het eindverslag van Piet Vanthemsche die in juli 2016 door Vlaams minister van dierenwelzijn als onafhankelijk bemiddelaar werd aangesteld, beslist om vanaf 1 januari 2019 elektronarcose te verplichten voor schapen en kleine herkauwers, en post cut stunning voor runderen.  

FEBEV zal het eindverslag zo snel mogelijk bestuderen, en zal nagaan op welke manier deze beslissing zo vlot mogelijk in de praktijk uitgewerkt kan worden. FEBEV wenst Piet Vanthemsche uitdrukkelijk te bedankten voor de vlotte en constructieve manier waarop hij de rol van onafhankelijk bemiddelaar heeft ingevuld.

Als nationale sectorfederatie wensen we ten slotte de Brusselse en Waalse regering uitdrukkelijk op te roepen om tot dezelfde beslissing over te gaan.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees en telt 130 leden, slachthuizen en uitsnijderijen uit de drie gewesten. De leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: 0476.525.181 of michael.gore@febev.be

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer