Terug naar top

Persbericht FEBEV - FEBEV onderzoekt bijkomende maatregelen in kader van dierenwelzijn

Brussel, 24 maart 2017 - Het is betreurenswaardig dat de handelingen die in Exportslachthuis Tielt vastgesteld werden ondanks de bestaande regelgeving konden plaatsvinden.

FEBEV heeft reeds veel geïnvesteerd in dierenwelzijn, onder meer via lastenboeken, maar verdere acties op vlak van toezicht en opleiding dringen zich op om de correcte werking van slachthuizen transparant te kunnen verzekeren. FEBEV zal daarom zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen en op korte termijn samenzitten met de bevoegde overheden en andere instanties.

Om duidelijk afgebakende maatregelen uit te werken, heeft FEBEV daarom volgende week een ontmoeting vastgelegd met:

  • het kabinet van Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts;
  • het kabinet van federaal minister van landbouw Willy Borsus;
  • het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  

Op eigen initiatief zal FEBEV daarnaast een strategisch actieplan uitwerken om de controle binnen de slachthuizen op het vlak van dierenwelzijn en autocontrole verder aan te scherpen. De klemtoon zal ook hierbij liggen op opleiding en toezicht. De mogelijkheid om het gebruik van camera’s toe te laten als controlesysteem zal ook in dit kader verder uitgebouwd worden.

In afwachting van de uitkomsten van deze ontmoetingen, roept FEBEV de leden uit de slachthuissector ten slotte op om hun procedures op vlak van dierenwelzijnsbeleid na te zien en op scherp te stellen.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees en telt 130 leden, slachthuizen en uitsnijderijen uit de drie gewesten. De leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer het secretariaat van FEBEV: 02.219.54.20 of info@febev.be.

 

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer