Terug naar top

Persbericht FEBEV - Sectorfederatie geschrokken van video dierenmishandeling

Brussel, 23 maart 2017 - De Federatie van het Belgisch Vlees heeft vandaag, net als vele anderen, met ontsteltenis naar de beelden gekeken die in het slachthuis in Exportslachthuis Tielt werden gemaakt.

De vastgelegde inbreuken op het dierenwelzijn, en de geregistreerde commentaren, zijn verbijsterend en staan haaks op de inspanningen die FEBEV in dit kader levert in samenwerking met en voor zijn leden.  De beelden en handelswijzen die erin worden getoond, zijn een aanfluiting op de correcte toepassing van slachthandelingen die dierenleed moeten uitsluiten.

Als sectorfederatie ijvert FEBEV reeds meer dan 10 jaar voor een professionalisering van de vleessector. FEBEV wenst de verankering te realiseren van het dierenwelzijn als conditio sine qua non in het bewustzijn van het slachthuispersoneel. Hiervoor onderneemt zij dan ook diverse initiatieven met opleidingsinstellingen en overheidsdiensten om dit in de praktijk om te zetten.

Het is dan ook bijzonder pijnlijk voor ons om te moeten vaststellen dat dierenwelzijn en normbesef voor een aantal personeelsleden in dit slachthuis van compleet ondergeschikt belang zijn.

FEBEV neemt er akte van dat het betrokken slachthuis een intern onderzoek is opgestart en alle medewerking verleent aan de bevoegde overheden, ten einde de gepaste maatregelen te nemen. Als sectorfederatie zullen wij alvast verdere stappen zetten in het licht van dit incident om de borging naar dierenwelzijn nog verder te verankeren binnen de kwaliteitssystemen van de slachthuizen en transporteurs, en dit samen met de betrokken overheidsdiensten.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees en telt 130 leden, slachthuizen en uitsnijderijen uit de drie gewesten. De leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer het secretariaat van FEBEV: 02.219.54.20 of info@febev.be

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer