Terug naar top

Vorige activiteiten

28 feb 2024

EVENT FEBEV: 2de sessie opfriscursus AWO - 28/02/2024

Opfriscursus AWO deel 2: Nieuw Vlaamse Dierenwelzijnskeurmerk - automatisch monitoren van welzijn in slachthuizen-Dierenwelzijn en ethiek

Samen met sessie 1 komen deze 2 sessie in aanmerking voor 6u opfriscurus in kader van de verlenging van het AWO-certificaat.

OPGELET : ANDERE LOCATIE - King George Café bv,  Driekoningenstraat 48 - 9100 SINT-NIKLAAS

 

Samenvatting

Deze opleiding kan dienen als opleidingsuren voor verlenging van het AWO-certificaat.

Doelgroep

Medewerkers van slachterijen die werken met levende dieren.

Deze opleiding werd goedgekeurd door de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.

Verlenging van de AWO-kwalificatie is mogelijk indien de Animal Wellfare Officer elke 5 jaar minstens 6 uur bijscholing volgt.

 

Inhoud

 

Inleiding

Anne Heyvaert, Febev vzw

 

“Dierenwelzijn en Ethiek"

Stef Aerts, Docent Agro-en biotechnologie en gastprofessor Diergeneeskundige Ethiek, UGent

Tijdens deze uiteenzetting zal er dieper worden ingegaan op het verschil tussen dierenwelzijn en dierethiek, inclusief de verschillende manieren waarop je naar beide kan kijken. Vanuit historische evoluties zal verklaard worden waar de grote maatschappelijke discussies over dierenwelzijn vandaan komen. De combinatie van de beiden biedt inzichten in de thema’s en manieren waarop je vanuit de slachthuissector in gesprek kan gaan.

 

“Het Nieuwe Vlaamse Dierenwelzijnskeurmerk – BETER VOOR DIEREN"

Sarne De Vliegher, professor diergeneeskundig recht, beroepsethiek en praktijkmanagement, UGent

De Vlaamse Vereniging voor de Bevordering van het Welzijn van Landbouwhuisdieren vzw, opgericht in 2023, maakt werkt van het nieuwe dierenwelzijnskeurmerk “Beter voor dieren".

Prof. De Vliegher, voorzitter van de vzw, brengt ons wat meer inzicht in dit nieuwe keurmerk en hoe dit is ontstaan. Wat zijn de doelstellingen, over welke diersoorten zal het gaan, waar moeten wij als sector mee rekening houden?

 

“Geautomatiseerd monitoren van welzijn in het slachthuis"

Anneleen Watteyn, phD, Wetenschappelijk onderzoeker ILVO

Het (geautomatiseerd) monitoren van diergebaseerde welzijnsindicatoren ter hoogte van het slachthuis zit in de lift. Deze welzijnsindicatoren moeten in staat zijn om de dierenwelzijnsstatus te kwantificeren die er was op het productiebedrijf, tijdens het (uit)laden en transport en tot vlak voor en tijdens de slacht.

Binnen het 4 jaar lopend Horizon Europe project aWISH (‘Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’) worden nieuwe sensoren en bijbehorende artificiële intelligentie (AI)-beslissingstools en -algoritmen voor vleesvarkens en vleeskippen ontwikkeld en getest, zodat gegevens continu en automatisch kunnen worden verzameld. Het doel is om deze gegevens vervolgens te gebruiken om feedback en advies te geven over ‘best practices’ (goede praktijken) aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de kippen en varkens gedurende hun hele leven. Dat zijn dus de veehouder, maar ook het vangteam, de transporteur en het slachthuis.

De recent ontwikkelde tool LEGMONI is bedoeld om het welzijn van leghennen te bepalen in het slachthuis. Ook hier coveren de diergebonden welzijnsindicatoren de levenscyclus van de hennen en worden de desbetreffende schakels op de hoogte gebracht met een feedbackrapport.

 

Inschrijven VIA ALIMENTO

01 okt 2020

1E WEBINAR ON FOOD MICROBIOLOGY - BSFM VZW/ASBL

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) vzw/asbl ook dit jaar een congres omtrent actuele aspecten in de levensmiddelenmicrobiologie. Gezien de Covid-19 pandemie in 2020 echter onder een ander format: een webinar. Voorgaande jaren namen 300 tot 350 personen deel aan het congres te Brussel, we verwachten nu nog meer deelnemers.

Het webinar is bedoeld voor autoriteiten in de voedselveiligheid, laboratoria, onderzoeksinstituten, de diverse schakels in de agro-voedingsketen, retail, consumenten … .

 

The final program of the 1st BSFM Webinar of Food Microbiologie on October 1st & 2nd, 20020 is now available on: http://www.bsfm.be

2 hours live conference on Thursday morning AND Friday morning (9:30 - 11:40)

With lot of interesting presentations, Q&A and panel discussion

Free registration

Registration for the Webinar is possibible on: registration

27 mei 2020

Alimento - opleiding Functionaris Dierenwelzijn (AWO)

 

Opleiding functionaris dierenwelzijn

Grote slachthuizen zijn verplicht om een functionaris dierenwelzijn in dienst te hebben.

Het volstaat dat een personeelslid daarvoor een opleiding volgt en met succes een examen aflegt. De functionaris dierenwelzijn mag vervolgens zelf interne opleidingen geven aan slachthuispersoneel dat met levende dieren omgaat.

 

Alimento organiseert samen met Febev, VIP en NVP opnieuw een opleiding functionaris dierenwelzijn.

 

Wanneer : 27 mei, 3 en 17 juni, van 13.30u tot 17.00u.

Lesgever : Jos Van Thielen en Bert Driessen (Thomas More).

Waar : Puurs.

Prijs: 210€.

 

Deelnemers ontvangen gratis het handboek dierenwelzijn.

Uiterste inschrijvingsdatum: 13/5/2020. Indien de opleiding door de coronamaatregelen niet zou kunnen doorgaan, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

 

Ik schrijf me in!

 

Hebt u nog vragen ?

Karl Meuris

Adviseur

0476 49 04 21

04 dec 2019

Opfriscursus Animal Welfare Officer

OPGELET! LAATSTE KANS! DE INSCHRIJVINGEN WORDEN OP 26/11/2019 AFGESLOTEN

 

De Opfriscursus Animal Welfare Officer werd goedgekeurd door de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid in het kader van artikel 7 §5 van het BVR van 19 februari 2016, voor een totale duur van 6 uur (zie brief in bijlage).

PROGRAMMA

08:30 - 09:00 Ontvangst met koffie

09:00 – 12:00 Resultaten doorlichting Vlaamse slachthuizen in het kader van het convenant dierenwelzijn

Jos Van Thielen en Bert Driessen – Onderzoeksgroep Dier & Welzijn (KUL – Thomas More Hogeschool)

Jos en Bert brengen ons de algemene resultaten van de audits die ze in het kader van het convenant hebben uitgevoerd.  De focus komt te liggen op de verbetermogelijkheden voor de bedrijven, inzicht geven in tekortkomingen die toch transversaal naar boven kwamen, met focus op beeldmateriaal ter illustratie van de bevindingen.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Dierenwelzijn binnen de rood vleesslachthuizen.  Visie vanuit de toezichthouder.

Kitty De Vries - Mevr. De Vries is een Nederlandse veearts die tot 2016 toezichthouder was in Nederlandse slachthuizen en de laatste 10 jaar senior-inspecteur dierenwelzijn voor het NVWA. Op dit moment is zij actief als adviseur voor NGO’s, overheid en andere organisaties.

De specialisatie van Kitty is gelegen in dierenwelzijn voor en tijdens het slachtproces.  Zij is vorig jaar ook door de dienst dierenwelzijn gevraagd voor de opleiding van de BMO’s die AM-keuring uitvoeren in de Belgische slachthuizen.


DOELGROEP

AWO die getuigschrift behaalde voor 2015 (geldigheid tot 28/03/2021).

Anderen zijn ook welkom, opleiding zal evenwel worden beperkt tot 20 personen.

KOSTPRIJS

Kostprijs van de opleiding voor leden van Febev is €300 (excl. BTW) per deelnemende persoon.

De prijs voor deelnemers die geen lid zijn van Febev is €400 (excl. BTW) per deelnemende persoon.

Deze opleiding geniet een tussenkomst van Alimento.

Na inschrijving ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze bij ontvangst te betalen. De inschrijving wordt pas geregistreerd na ontvangst van de betaling. Bij niet-betaling wordt je deelname automatisch geschrapt.  U kan zich altijd door een collega laten vervangen.

Gelieve in te schrijven voor 26/11/2019 via info@febev.be

Toon meer resultaten

Onze partners

© 2024 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer  |  Privacy policy  |  Cookie policy

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.