Terug naar top

Agenda detail

28 feb 2024

EVENT FEBEV: 2de sessie opfriscursus AWO - 28/02/2024

om 13:00 - 17:00

Opfriscursus AWO deel 2: Nieuw Vlaamse Dierenwelzijnskeurmerk - automatisch monitoren van welzijn in slachthuizen-Dierenwelzijn en ethiek

Samen met sessie 1 komen deze 2 sessie in aanmerking voor 6u opfriscurus in kader van de verlenging van het AWO-certificaat.

OPGELET : ANDERE LOCATIE - King George Café bv,  Driekoningenstraat 48 - 9100 SINT-NIKLAAS

 

Samenvatting

Deze opleiding kan dienen als opleidingsuren voor verlenging van het AWO-certificaat.

Doelgroep

Medewerkers van slachterijen die werken met levende dieren.

Deze opleiding werd goedgekeurd door de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.

Verlenging van de AWO-kwalificatie is mogelijk indien de Animal Wellfare Officer elke 5 jaar minstens 6 uur bijscholing volgt.

 

Inhoud

 

Inleiding

Anne Heyvaert, Febev vzw

 

“Dierenwelzijn en Ethiek"

Stef Aerts, Docent Agro-en biotechnologie en gastprofessor Diergeneeskundige Ethiek, UGent

Tijdens deze uiteenzetting zal er dieper worden ingegaan op het verschil tussen dierenwelzijn en dierethiek, inclusief de verschillende manieren waarop je naar beide kan kijken. Vanuit historische evoluties zal verklaard worden waar de grote maatschappelijke discussies over dierenwelzijn vandaan komen. De combinatie van de beiden biedt inzichten in de thema’s en manieren waarop je vanuit de slachthuissector in gesprek kan gaan.

 

“Het Nieuwe Vlaamse Dierenwelzijnskeurmerk – BETER VOOR DIEREN"

Sarne De Vliegher, professor diergeneeskundig recht, beroepsethiek en praktijkmanagement, UGent

De Vlaamse Vereniging voor de Bevordering van het Welzijn van Landbouwhuisdieren vzw, opgericht in 2023, maakt werkt van het nieuwe dierenwelzijnskeurmerk “Beter voor dieren".

Prof. De Vliegher, voorzitter van de vzw, brengt ons wat meer inzicht in dit nieuwe keurmerk en hoe dit is ontstaan. Wat zijn de doelstellingen, over welke diersoorten zal het gaan, waar moeten wij als sector mee rekening houden?

 

“Geautomatiseerd monitoren van welzijn in het slachthuis"

Anneleen Watteyn, phD, Wetenschappelijk onderzoeker ILVO

Het (geautomatiseerd) monitoren van diergebaseerde welzijnsindicatoren ter hoogte van het slachthuis zit in de lift. Deze welzijnsindicatoren moeten in staat zijn om de dierenwelzijnsstatus te kwantificeren die er was op het productiebedrijf, tijdens het (uit)laden en transport en tot vlak voor en tijdens de slacht.

Binnen het 4 jaar lopend Horizon Europe project aWISH (‘Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’) worden nieuwe sensoren en bijbehorende artificiële intelligentie (AI)-beslissingstools en -algoritmen voor vleesvarkens en vleeskippen ontwikkeld en getest, zodat gegevens continu en automatisch kunnen worden verzameld. Het doel is om deze gegevens vervolgens te gebruiken om feedback en advies te geven over ‘best practices’ (goede praktijken) aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de kippen en varkens gedurende hun hele leven. Dat zijn dus de veehouder, maar ook het vangteam, de transporteur en het slachthuis.

De recent ontwikkelde tool LEGMONI is bedoeld om het welzijn van leghennen te bepalen in het slachthuis. Ook hier coveren de diergebonden welzijnsindicatoren de levenscyclus van de hennen en worden de desbetreffende schakels op de hoogte gebracht met een feedbackrapport.

 

Inschrijven VIA ALIMENTO

Onze partners

© 2024 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer  |  Privacy policy  |  Cookie policy

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.