Terug naar top

Persbericht FEBEV - Onverdoofd slachten: pragmatische oplossingen dringen zich op

Brussel, 25 mei 2016 – In het Vlaams parlement vindt vandaag een stemming plaats over het al dan niet verbieden van het onverdoofd slachten. Onverdoofd slachten is door de Europese wetgeving toegestaan wanneer het een religieus ritueel betreft.

FEBEV kan en wenst in religieuze discussies geen standpunt in te nemen, maar is van oordeel dat het onverdoofd slachten slechts kan plaats vinden in erkende inrichtingen. De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel die de technieken op de juiste manier kan toepassen is immers een conditio sine qua non om het dierenleed maximaal te beperken.

Pragmatische oplossingen dringen zich evenwel op gezien de steeds groeiende moslimgemeenschap in grote delen van Europa. Een aantal leden van FEBEV is het systeem van post-cut stunning genegen.  Hierbij wordt onmiddellijk na het kelen verdoofd, en is er in de praktijk weinig verschil ten opzicht van de traditionele slachting.  Het dier wordt ogenblikkelijk verdoofd waardoor de impact van de snede voor het dier niet merkbaar is.  Een aantal leden zijn bovendien actief betrokken bij onderzoek  naar een omkeerbaar systeem en maken zich sterk dat deze technologie binnen enkele jaren ook breed toepasbaar zal zijn.  Post-cut stunning dient daarom te worden aanzien als een mogelijke piste, maar is zeker niet het eindpunt.  Het wettelijk kader mag daarom ook niet te beperkt worden.

In sommige landen worden reeds reversibele vormen van verdoving toegepast. Dat kan mogelijk een compromis vormen waarbij dierenwelzijn en religieuze vereisten met elkaar verzoend worden. 

Op dit moment zijn er trouwens al slachthuizen in België die dieren wel verdoven en die halal-waardig zijn. Offeraars (kelers) afkomstig uit en opgeleid in Frankrijk worden er ingezet. In Frankrijk staat er namelijk niets over een verbod op verdoving in de regels die de offeraars toepassen. In België mag alleen de moslimexecutieve de offeraars aanduiden en verdoving is ongewenst. FEBEV is vragende partij om het wettelijk kader die dit regelt te herzien.

Over Febev

FEBEV is de Federatie van het Belgisch Vlees en telt een 140-tal leden, slachthuizen en uitsnijderijen, uit de drie gewesten. De leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie.

Voor meer informatie over dit persbericht, contacteer de gedelegeerd bestuurder van FEBEV, de heer Michael Gore: michael.gore@febev.be of op 0476.525.181

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

In de kijker

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2019 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer