Terug naar top

FEBEV - Het paardenvlees op de Belgische markt is volkomen veilig

Op 16 juli 2017 publiceerde Europol een persbericht over de ontmanteling van een criminele organisatie die fraudeerde met paardenvlees. Het gerechtelijk onderzoek is afgerond, en het FAVV bevestigde op dezelfde datum dat het paardenvlees op de Belgische markt volkomen veilig is.

De Nederlandse hoofdverdachte Jan Fasen, die naar alle waarschijnlijkheid ook de spilfiguur was in het Europese paardenvleesschandaal in 2013, opereerde vanuit Spanje, waar in 2016 een onderzoek werd gestart na verdachte bewegingen op de paardenmarkt. In twee Spaanse slachthuizen werden paarden in slechte conditie of ongeschikt voor humane consumptie geslacht en gecommercialiseerd. In april 2017 rees het vermoeden bestond dat paardenvleesafkomstig uit dit circuit ook op de Belgische markt terecht kwam.

De Belgische bedrijven die actief zijn in de paardenvleessector, voornamelijk ook lid van FEBEV, hebben in dit kader hun volledige medewerking verleend aan controles en analyses van het FAVV. In een mededeling op 16 juli 2017 bevestigde het FAVV dat het paardenvlees op de Belgische markt volkomen veilig is: "De Spaanse Guardia Civil heeft gedurende verschillende maanden een groot onderzoek uitgevoerd naar paardenvlees ongeschikt voor menselijke consumptie. Het Voedselagentschap heeft daar samen met Europol en het parket aan meegewerkt. Tegelijkertijd heeft het FAVV het initiatief genomen om controles en analyses uit te voeren op paardenvlees afkomstig uit Spanje. Het Voedselagentschap kan zo garanderen dat het paardenvlees op de Belgische markt veilig is voor de consument."

De goede werking van de Belgische autoriteiten, en de transparante houding van de bedrijven uit de Belgische paardenvleessector bevestigt de degelijkheid van het autocontrolesysteem dat de voedselveiligheid garandeert. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

In de kijker

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2019 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer